Ajankohtaista / Henkilöstökysely: Työntekijät ovat tyytyväisiä LogisTilaan työpaikkana

Henkilöstökysely: Työntekijät ovat tyytyväisiä LogisTilaan työpaikkana

05.09.2022

LogisTilassa toteutettiin ensimmäinen henkilöstökysely kesäkuussa 2022. Tutkimuksen sisällöllisenä tavoitteena oli kartoittaa yrityksen henkilöstötyytyväisyyttä sekä vastaajien asettamia odotuksia yrityksen toimintaa kohtaan. Tutkimuksen kohderyhmän muodosti yrityksen henkilöstö, vastausprosentti oli 100 %.

Korkea tyytyväisyys työpaikkaan

Kyselytulosten mukaan henkilöstön keskuudessa ollaan varsin tyytyväisiä LogisTilaan työpaikkana. Kaikki vastaajat ilmoittavat olevansa erittäin tai melko tyytyväisiä työpaikkaansa.

Kuva 1: Tyytyväisyys yritykseen työpaikkana

Tärkeimmät tekijät työyhteisössä

Henkilöstöä pyydettiin myös arvioimaan esitettyjä toiminnan tekijöitä sen mukaan, kuinka tärkeinä he niitä pitävät. Vastausten mukaan tärkein tekijä työhyvinvoinnin kannalta on työyhteisön hyvä ilmapiiri (6,6). Myös se, että esimiehen kanssa sovittuun voidaan luottaa (6,5) ja se, että johdon toiminta vie yritystä oikeaan suuntaan (6,5) koetaan tärkeiksi toiminnan tekijöiksi. Mahdollisuutta etätyöhön (5,8) pidetään vähiten tärkeimpänä tekijänä.

Työhyvinvointi

Kuiluanalyysin (=yritykselle annetut onnistumisarvosanat miinus annetut merkitysarvosanat) perusteella LogisTila on henkilöstön mukaan onnistunut etätyön mahdollistamisessa, neuvojen ja ohjeiden antamisessa pyydettäessä, koulutus- ja kehittämistoiminnan järjestämisessä sekä siinä, että jokainen ymmärtää oman työpanoksensa merkityksen yrityksen menestyksessä.

Kysely antaa aihetta myös erilaisiin kehittämistoimenpiteisiin. Vastaajien mukaan huomiota tulisi kiinnittää siihen, miten henkilöstön työhyvinvointiin panostetaan sekä siihen, miten henkilöstöä kuunnellaan toiminnan kehittämisessä.

Kyselyssä saatiin myös runsaasti avointa palautetta. LogisTilan onnistumisesta kysyttäessä toistui vastauksissa hyvä ilmapiiri, rento ja avoin työote, etätyö sekä toiminnan valtakunnallisuus. Kyselyssä kysyttiin myös mitä itse voisi tehdä paremmin työilmapiiriä ajatellen ja vastauksissa korostui vahvasti tahto olla itse aktiivisempi yhteydenpidon osalta työkavereihin.

Toimenpiteet

Tutkimuksen tulokset käytiin läpi yhteisesti Kesäpäivillä elokuussa 2022. Hallitus ja johtoryhmä käsittelevät kyselyn tuloksia loppuvuoden aikana ja tekevät niiden perusteella kehittämistoimia. Yksi ensimmäisistä toteutetuista toimenpiteistä on liikunta- ja kulttuurisetelien hankkiminen yrityksen työntekijöille.

Henkilöstökyselyn hyöty on aina koko yrityksen yhteinen. Kyselyitä tehdään jatkossa säännöllisesti ja seuraava kysely toteutetaan ensi kesäkuussa.

 

Lisätietoja:

liiketoimintajohtaja Ulla Lyytinen
p. 040 776 0538
ulla.lyytinen@logistila.fi

Takaisin uutislistaukseen

Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Mikäli klikkaat "hyväksy", annat suostumuksen oheisten kolmansien osapuolten evästeiden ja seurantatekniikoiden käytölle sekä tietojen siirrolle EU:n ulkopuolelle kuten Yhdysvaltoihin.

Lisätietoa evästeiden käytöstä

Google Analytics ja Googlen mainosalusta
Kävijäseuranta ja markkinointiin liittyvä tiedonkeruu
Facebook
Markkinointiin liittyvä tiedonkeruu
LinkedIn
Markkinointiin liittyvä tiedonkeruu
MailerLite
Markkinointiin liittyvä tiedonkeruu
GTM
GTM statistiikka
Hyväksy
Kiellä
Peru