• Järkeviä toimitilaratkaisuja. Viihtyisiä työympäristöjä.

Järkeviä toimitilaratkaisuja ja viihtyisiä työympäristöjä

LogisTilan tavoitteena on etsiä asiakkaalle oikeat ja toimivat toimitilaratkaisut sekä auttaa asiakasta hyödyntämään tehokkaasti ja kannattavasti jo käytössään olevia toimitiloja.

LogisTilalla on tarjota asiakkailleen kattava toimitilavalikoima, maksuton palvelu toimitilaa etsivälle sekä laaja palvelukokonaisuus, joka huomioi asiakkaan tarpeet. Kattavat palvelumme pitävät sisällään välityspalvelujen lisäksi kiinteistöjohtamisen palvelut sekä kiinteistöjen konsultointipalvelut. Palvelut räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan.

 

LogisTila tarjoaa kattavasti toimitilapalveluita


Välityspalvelut

LogisTilan välityksessä ovat varastotilat, tuotantotilat, logistiikkatilat sekä toimisto- ja liiketilat.

 

Kiinteistöjohtamisen palvelut

LogisTilan kautta saa myös räätälöityä kiinteistöjohtamista. Asiakkaalle rakennetaan aina juuri hänelle sopiva palvelukokonaisuus, joka voi olla suppea tai laaja palvelupaketti.

 

Kiinteistöjen konsultointipalvelut

Konsultointipalvelut keskittyvät erilaisiin tilaratkaisuihin. Myös ne räätälöidään asiakkaan tarpeita vastaaviksi.