Ajankohtaista / Henkilöstökysely: Tyytyväisyys työpaikkaan on korkealla tasolla

Henkilöstökysely: Tyytyväisyys työpaikkaan on korkealla tasolla

28.08.2023

LogisTilassa toteutettiin järjestyksessään toinen henkilöstökysely kesäkuussa 2023. Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa yrityksen henkilöstötyytyväisyyttä sekä vastaajien asettamia odotuksia yrityksen toimintaa kohtaan. Tutkimuksen kohderyhmän muodosti yrityksen henkilöstö. Kyselyyn vastattiin anonyymisti.

Kyselytulosten mukaan henkilöstön keskuudessa ollaan varsin tyytyväisiä LogisTilaan työpaikkana. Lähes kaikki vastaajat ilmoittivat olevansa erittäin tai melko tyytyväisiä työpaikkaansa. Tämä on vahva signaali henkilöstön tyytyväisyyteen ja tulos noudatteli edellisen vuoden tulosta.

Työyhteisön ilmapiiri koetaan tärkeänä

Henkilöstöä pyydettiin myös arvioimaan esitettyjä toiminnan tekijöitä sen mukaan, kuinka tärkeinä he niitä pitävät. Vastausten perusteella tärkein tekijä työhyvinvoinnin kannalta on työyhteisön ilmapiiri (6,7). Myös se, että tiedottaminen yrityksessä on avointa ja se, että ohjeita ja neuvoja saa tarvittaessa, koettiin tärkeinä toiminnan tekijöinä. Mahdollisuutta etätyöhön pidettiin vähiten tärkeimpänä tekijänä (5,7). Koska etätyö on ollut vahva osa toimitilavälittäjien arkea jo ennen koronaa, voi olla, että henkilöstö kokee sen itsestäänselvyytenä.

Paljon hyvää, mutta myös kehitettävää

Kuiluanalyysin (=yritykselle annetut onnistumisarvosanat miinus annetut merkitysarvosanat) perusteella LogisTila on henkilöstön mukaan onnistunut etätyön mahdollistamisessa, ohjeiden ja neuvojen antamisessa ja koulutuksen riittävässä tarjoamisessa. Analyysistä selviää myös, että henkilöstö kokee lähestyvänsä kehittämistarpeita rakentavasti, ymmärtää oman työpanoksensa vaikutuksen yrityksen menestymiseen eikä koe työtään liian henkisesti rasittavana.

Kysely antaa aihetta myös erilaisiin kehittämistoimenpiteisiin. Vastaajien mukaan huomiota tulisi kiinnittää muun muassa sisäisen tiedottamisen avoimuuteen.

Kyselyssä saatiin myös runsaasti avointa palautetta. LogisTilan onnistumisesta kysyttäessä toistui vastauksissa yhtiön valtakunnallisuus, markkinointiviestintä, työskentelyn joustavuus, luottamus työntekijään sekä mukavat kollegat. Kyselyssä kysyttiin myös mitä itse voisi tehdä paremmin työilmapiiriä ajatellen ja vastauksissa korostui vahvasti tahto olla itse aktiivisempi yhteydenpidon osalta työkavereihin. Koska LogisTilan toiminta on vahvasti paikallista valtakunnallisesti – on yhden aluepäällikön toimipisteitä useita ja tämä voi aiheuttaa irrallisuuden tunnetta.

Kehitystyö jatkuu

Yleisesti vastauksista on havaittavissa jäähtyneen kiinteistöalan markkinatilanteen vaikutus työntekijöiden tulevaisuuden näkymiin. Ilmenneisiin huoliin tullaan jatkossa kiinnittämään entistä enemmän huomiota. Kehitystyöhön otetaan mukaan koko henkilöstö ja hyviä ideoita saatiinkin jo henkilöstökyselyn purkutilaisuudessa elokuussa 2023.

 

Lisätietoja:

liiketoimintajohtaja Ulla Lyytinen
p. 040 776 0538
ulla.lyytinen@logistila.fi

Takaisin uutislistaukseen

Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Mikäli klikkaat "hyväksy", annat suostumuksen oheisten kolmansien osapuolten evästeiden ja seurantatekniikoiden käytölle sekä tietojen siirrolle EU:n ulkopuolelle kuten Yhdysvaltoihin.

Lisätietoa evästeiden käytöstä

Google Analytics ja Googlen mainosalusta
Kävijäseuranta ja markkinointiin liittyvä tiedonkeruu
Facebook
Markkinointiin liittyvä tiedonkeruu
LinkedIn
Markkinointiin liittyvä tiedonkeruu
MailerLite
Markkinointiin liittyvä tiedonkeruu
Leadoo
Chat-toimintojen analytiikka
GTM
GTM statistiikka
Hyväksy
Kiellä
Peru