Ajankohtaista / Kiinteistöjohtamisen palvelut - vuokrauksesta kehittämiseen

Kiinteistöjohtamisen palvelut - vuokrauksesta kehittämiseen

31.08.2020

Kiinteistöjohtaminen on laaja termi, jonka ympärillä pyörivät muun muassa kiinteistökehitys ja käyttäjäpalvelut. Koska kiinteistöt ovat erityyppisiä ja kiinteistöomistajien omistukset ja resurssit eriävät toisistaan, käytännössä kiinteistöjohtamisen palvelu suunnitellaan joka kerta erikseen tukemaan toimintaa parhaalla mahdollisella tavalla.

Perinteisestä isännöinnistä, jossa huolehditaan lakisääteisistä tehtävistä ja taloushallinnosta, kiinteistöjohtaminen eroaa vahvalla kaupallisella ja konsultoivalla otteellaan. Kiinteistöjohtaminen ottaa kantaa myös kiinteistöomistuksen arvoon, kehitysmahdollisuuksiin rakentamalla tai muutostöillä sekä kiinteistösalkun muokkaamisen myynnillä tai ostamisella. Joskus kiinteistöjohtamista voidaankin ostaa tarkoituksena laittaa kiinteistön asiat ja käyttö kohdalleen, jotta kohde voidaan myydä parhaalla mahdollisella hinnalla.

Korkea käyttöaste mahdollistaa tasaisen tuoton

Kiinteistöjohtamisen yksi tärkeimmistä tehtävistä on pitää kiinteistön käyttöaste korkeana sisältäen vuokralaisten hankinnan, vuokralaistyytyväisyyden varmistamisen ja vuokrasopimusten optimoinnin.

Käyttäjien löytäminen tilaan on LogisTilassa ydintekemistä. Kun tilat ovat käytössä parhaalla mahdollisella tavalla, mahdollistaa se tuottojen tasaisen kertymisen. Jotta tilat houkuttelevat hyviä vuokralaisia, on tärkeää pitää kiinteistö kunnossa. Kiinteistöä tulee ylläpitää, huoltaa ja korjata säännöllisesti sen arvon säilyttämiseksi.

Kunnossapito takaa käytettävyyden säilymisen

Kiinteistön ylläpitoon kuuluu kahdentyyppistä toimintaa: kiinteistönhoitoa ja kunnossapitoa. Kiinteistönhoitoa ovat esimerkiksi kiinteistön teknisten järjestelmien hoito, kiinteistönhuolto, siivous, ulkoalueiden hoito sekä jätehuolto. Kunnossapito on puolestaan toimintaa, jossa kiinteistön ominaisuudet säilytetään uusimalla tai korjaamalla vialliset ja kuluneet osat ilman, että kohteen suhteellinen laatutaso olennaisesti muuttuu. Kiinteistönomistajan kannalta kunnossapito takaa käytettävyyden säilymisen siten, että kiinteistön kyky tuottaa kassavirtaa säilyy.

Isännöinti varmistaa, että kiinteistö ja vuokralaiset voivat hyvin

Kiinteistön ylläpidon lisäksi kiinteistöjohtamiseen kuuluu oleellisesti kiinteistöhallinnosta huolehtiminen. Usein puhutaan hallinnollisesta isännöinnistä, joka pitää sisällään yhtiökokouksen ja hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti juoksevan hallinnon ja yhtiön päivittäisen toiminnan hoitamista. Toimintaan kuuluu myös taloudenpito, kirjanpito ja lainopilliset asiat.

Tekninen isännöinti puolestaan huolehtii kiinteistön toimintojen järjestämisestä sekä ylläpitää optimaaliset toimintaolosuhteet kiinteistön elinkaaritavoitteet huomioiden. Se on kiinteistön käytettävyyden ja teknisen arvon ylläpitämistä ja kehittämistä. Teknisessä isännöinnissä painottuu luonnollisesti ammattitaito, mutta erityisesti yhteistyö ja ymmärrys vuokralaisten kanssa sekä motivaatio, vuorovaikutustaidot ja johdonmukaisuus asioiden läpiviemiseen.

Kehitystyöllä luodaan lisäarvoa

Laajimmillaan kiinteistöjohtamispalvelut ulottuvat kiinteistökehitykseen. Sen tarkoituksena on lisätä kiinteistön arvoa. Kohteeseen sidotaan pääomia tulevaisuuden tuotto-odotuksia vastaan. Kehitystyössä kiinteistön käyttöä tehostetaan ja käyttökustannukset usein laskevat modernisoinnin myötä. Käyttäjätarpeiden ymmärtäminen on oleellista, jotta toteuttamiselle on tarpeeksi vaihtoehtoja.

Räätälöityä palvelua

Kiinteistöjohtamisen palvelut ovat siis moninaisia. Työmme laajuus ja tehtävien vastuunjako vaihtelevat riippuen omistajan omasta organisoitumisesta ja resursseista. Tavoitteet ja seurantamittarit laaditaan yhteistyössä kiinteistönomistajan kanssa. Ole rohkeasti yhteydessä ja tutustutaan kiinteistöjesi tilanteeseen. Teemme alkukartoituksen, jonka päältä kerromme etenemismahdollisuudet.

Lisätietoja antaa:

toimitusjohtaja Rauno Nurmi, OTM, LKV
rauno.nurmi(at)logistila.fi tai p. 050 5522 683

aluepäällikkö Ulla Lyytinen, YTM, IAT, LKV
ulla.lyytinen(at)logistila.fi tai p. 040 7760 538

Takaisin uutislistaukseen

Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Mikäli klikkaat "hyväksy", annat suostumuksen oheisten kolmansien osapuolten evästeiden ja seurantatekniikoiden käytölle sekä tietojen siirrolle EU:n ulkopuolelle kuten Yhdysvaltoihin.

Lisätietoa evästeiden käytöstä

Google Analytics ja Googlen mainosalusta
Kävijäseuranta ja markkinointiin liittyvä tiedonkeruu
Facebook
Markkinointiin liittyvä tiedonkeruu
LinkedIn
Markkinointiin liittyvä tiedonkeruu
MailerLite
Markkinointiin liittyvä tiedonkeruu
GTM
GTM statistiikka
Hyväksy
Kiellä
Peru